اعضای هیات علمی

نمایش 16 نتیجه
از 1
 
علی اصغر یاری فرد

علی اصغر یاری فرد 

مربی
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامحسین اکبری

غلامحسین اکبری 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امین امیری دلوئی

امین امیری دلوئی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ساناز جعفری

ساناز جعفری 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اکبر یحیی آبادی

علی اکبر یحیی آبادی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین دلاوری امرئی

حسین دلاوری امرئی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید قاسم رستمی

سید قاسم رستمی 

مربی
اتاق: ساختمان اساتید- اتاق 102
پست الکترونیکی: 
حسین شهرکی

حسین شهرکی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد صائبی

جواد صائبی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید فدیشه ای

حمید فدیشه ای 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وحید کیانی

وحید کیانی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین کریمی

حسین کریمی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابوالفضل محمدی

ابوالفضل محمدی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالرضا محمدی

عبدالرضا محمدی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هومن نعیمی

هومن نعیمی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هاشم وحدانی

هاشم وحدانی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 16 نتیجه
از 1