تماس با دانشکده

تماس با دانشکده فنی و مهندسی

تماس با دانشکده فنی و مهندسی


تلفن دانشگاه: ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

کد پستی: ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱

صندوق پستی: ۱۳۳۹

پست الکترونیک:  Info@ub.ac.ir

آدرس: بجنورد - کیلومتر ۴ جاده اسفراین - دانشگاه بجنورد - دانشکده فنی و مهندسی

ریاست دانشکده: ۰۵۸۳۲۲۰۱۲۹۸

 

ارتباط با کارشناسان دانشکده:

عباس کریمی کارشناس دانشکده فنی و مهندسی:   05832201301

امید نباتی کارشناس ساختمان پتروشیمی:   05832201336

امین آشفته کارشناس ساختمان فنی و مهندسی 2:   32201077