فضاهای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

فضاهای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

 

ساختمان فنی و مهندسی 1: شامل 17 کلاس درس و یک سایت کامپیوتر در 4 طبقه

ساختمان فنی و مهندسی 2: شامل 21 کلاس آموزشی و یک سایت کامپیوتری در 4 طبقه

ساختمان فنی و مهندسی 3: در حال ساخت

ساختمان پتروشیمی: شامل 12 کلاس آموزشی 

ساختمان کارگاه ها و آزمایشگاه ها: شامل 15 کارگاه و آزمایشگاه نقشه برداری، برق، مکانیک و شیمی

ساختمان کارگاه های عمران: شامل 8 کارگاه و آزمایشگاه عمران

ساختمان کارگاه های جوش و تراش