گروه مهندسی برق

 

آشنایی با گروه مهندسی برق

سال تأسیس

تعداد دانشجویان در حال تحصیل نفر

تعداد فارغ التحصیل نفر

رشته های تحصیلی:

                 ۱- مهندسی برق از سال  ( ورودی)

                 2- مهندسی برق- مخابرات سیستم (کارشناسی ارشد) از سال1397  ( ۱ ورودی)

 

مدیر گروه: حسن محمدی پیروز

رشته: مهندسی برق- مخابرات

مرتبه هیأت علمی: استادیار 

ایمیل: 

 
 

   تماس با گروه:

 

محل دفتر گروه

تلفن

ایمیل مدیر گروه

ساختمان علوم انسانی ۱

طبقه همکف

اتاق 

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

داخلی 


 

 

  دانلودها:

                سرفصل مصوب دروس

                برنامه پیشنهادی در ۸ نیمسال

                چارت درسی

                فلوچارت درسی

                نفرات برتر تحصیلی در هر نیمسال

                لیست قبولی های مقطع کارشناسی ارشد

--------------------------------------------------------------------------