گروه مهندسی صنایع

 

آشنایی با گروه مهندسی صنایع

سال تأسیس

تعداد دانشجویان در حال تحصیل نفر

تعداد فارغ التحصیل نفر

رشته های تحصیلی:

                 ۱- مهندسی صنایع از سال  ( ورودی)

                 2- مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها (کارشناسی ارشد) از سال  ( ورودی)

مدیر گروه: حمیدرضا محقی

رشته: مهندسی صنایع

مرتبه هیأت علمی: استادیار  

ایمیل: 

 

 
 

   تماس با گروه:

 

محل دفتر گروه

تلفن

ایمیل مدیر گروه

ساختمان علوم انسانی ۱

طبقه همکف

اتاق 

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

داخلی 


 

 

  دانلودها:

                سرفصل مصوب دروس

                برنامه پیشنهادی در ۸ نیمسال

                چارت درسی

                فلوچارت درسی

                لیست قبولی های مقطع کارشناسی ارشد

--------------------------------------------------------------------------