گروه مهندسی عمران

 

آشنایی با گروه مهندسی عمران

سال تأسیس

تعداد دانشجویان در حال تحصیل نفر

تعداد فارغ التحصیل نفر

رشته های تحصیلی:

                 ۱- مهندسی عمران از سال  ( ورودی)

                 2- مهندسی عمران- سازه (کارشناسی ارشد) از سال  ( ورودی)                 

       3- مهندسی عمران- ژئوتکنیک (گارشناسی ارشد) از سال  ( ورودی)

       4- مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی (کارشناسی ارشد) از سال  ( ورودی)

 

مدیر گروه: سلمان پوراسماعیل

رشته: مهندسی عمران- هیدرولیک

مرتبه هیأت علمی: استادیار پایه 

ایمیل: 

 
 

   تماس با گروه:

 

محل دفتر گروه

تلفن

ایمیل مدیر گروه

ساختمان علوم انسانی ۱

طبقه همکف

اتاق 

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

داخلی 


 

 

  دانلودها:

                سرفصل مصوب دروس

                برنامه پیشنهادی در ۸ نیمسال

                چارت درسی

                فلوچارت درسی

                نفرات برتر تحصیلی در هر نیمسال

                لیست قبولی های مقطع کارشناسی ارشد

--------------------------------------------------------------------------