گروه مهندسی عمران

 

آشنایی با گروه مهندسی عمران

سال تأسیس

تعداد دانشجویان در حال تحصیل نفر

تعداد فارغ التحصیل نفر

رشته های تحصیلی:

                 ۱- مهندسی عمران از سال  ( ورودی)

                 2- مهندسی عمران- سازه (کارشناسی ارشد) از سال  ( ورودی)                 

       3- مهندسی عمران- ژئوتکنیک (گارشناسی ارشد) از سال  ( ورودی)

       4- مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی (کارشناسی ارشد) از سال  ( ورودی)

اعضای گروه

گروه آموزشی مهندسی عمران در حال حاضر دارای یک عضو دانشیار، 8 عضو استادیار و یک عضو مربی می باشد.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبۀ علمی

اتاق

رایانامه (پست الکترونیک)

رزومه

۱

 مهدی ادیبی

استادیار

 

دانشکده علوم انسانی بلوک B

 

CV

۲

 علی اکبر یحیی آبادی

استادیار

 

دانشکده علوم انسانی بلوک B

 

CV

۳

 غلام حسین اکبری

دانشیار

 

دانشکده علوم انسانی

 

CV

۴

 صادق گریوانی

استادیار

 

دانشکده علوم انسانی بلوک B

 

CV

۵

 سلمان پوراسماعیل

استادیار

 

دانشکده علوم انسانی بلوک B

 

CV

۶

 حسین شهرکی

استادیار

 

دانشکده علوم انسانی بلوک B

 

CV

7

 جواد رضا واحدی

استادیار

 

دانشکده علوم انسانی بلوک B

 

CV

8

 صادق پرتانی

استادیار

 

دانشکده علوم انسانی بلوک B

 

CV

9

 علیرضا آذرهوش

استادیار

 

دانشکده علوم انسانی بلوک B

 

CV

10

 مهران محمدی

مربی

 

دانشکده علوم انسانی بلوک B

 

CV

 

 

 

 

 
 

   تماس با گروه:

 

محل دفتر گروه

تلفن

ایمیل مدیر گروه

ساختمان علوم انسانی ۱

طبقه همکف

اتاق 

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

داخلی 


 

 

  دانلودها:

                سرفصل مصوب دروس

                برنامه پیشنهادی در ۸ نیمسال

                چارت درسی

                فلوچارت درسی

                لیست قبولی های مقطع کارشناسی ارشد

--------------------------------------------------------------------------