نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه مهندسی برق

گروه مهندسی برق


 

آشنایی با گروه مهندسی برق

سال تأسیس

تعداد دانشجویان در حال تحصیل نفر

تعداد فارغ التحصیل نفر

رشته های تحصیلی:

                 ۱- مهندسی برق از سال  ( ورودی)

                 2- مهندسی برق- مخابرات سیستم (کارشناسی ارشد) از سال1397  ( ۱ ورودی)

 

مدیر گروه: حسن محمدی پیروز

رشته: مهندسی برق- مخابرات

مرتبه هیأت علمی: استادیار 

ایمیل: 

 
 

   تماس با گروه:

 

محل دفتر گروه

تلفن

ایمیل مدیر گروه

ساختمان علوم انسانی ۱

طبقه همکف

اتاق 

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

داخلی 


 

 

  دانلودها:

                سرفصل مصوب دروس

                برنامه پیشنهادی در ۸ نیمسال

                چارت درسی

                فلوچارت درسی

                نفرات برتر تحصیلی در هر نیمسال

                لیست قبولی های مقطع کارشناسی ارشد

--------------------------------------------------------------------------