نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه مهندسی شیمی

گروه مهندسی شیمی


 

آشنایی با گروه مهندسی شیمی

سال تأسیس

تعداد دانشجویان در حال تحصیل نفر

تعداد فارغ التحصیل نفر

رشته های تحصیلی:

                 ۱- مهندسی شیمی از سال  ( ورودی)

 

مدیر گروه: حسین دلاوری

رشته: مهندسی شیمی

مرتبه هیأت علمی: استادیار پایه 

ایمیل: 

 
 

   تماس با گروه:

 

محل دفتر گروه

تلفن

ایمیل مدیر گروه

ساختمان پتروشیمی

طبقه سوم

اتاق 

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

داخلی 


 

 

  دانلودها:

                سرفصل مصوب دروس

                برنامه پیشنهادی در ۸ نیمسال

                چارت درسی

                فلوچارت درسی

                نفرات برتر تحصیلی در هر نیمسال

                لیست قبولی های مقطع کارشناسی ارشد

--------------------------------------------------------------------------