نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه مهندسی صنایع

گروه مهندسی صنایع


 

آشنایی با گروه مهندسی صنایع

سال تأسیس

تعداد دانشجویان در حال تحصیل نفر

تعداد فارغ التحصیل نفر

رشته های تحصیلی:

                 ۱- مهندسی صنایع از سال  ( ورودی)

                 2- مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها (کارشناسی ارشد) از سال  ( ورودی)

مدیر گروه: حسین کریمی

رشته: مهندسی صنایع

مرتبه هیأت علمی: استادیار پایه 

ایمیل: 

 
 

   تماس با گروه:

 

محل دفتر گروه

تلفن

ایمیل مدیر گروه

ساختمان علوم انسانی ۱

طبقه همکف

اتاق 

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

داخلی 


 

 

  دانلودها:

                سرفصل مصوب دروس

                برنامه پیشنهادی در ۸ نیمسال

                چارت درسی

                فلوچارت درسی

                نفرات برتر تحصیلی در هر نیمسال

                لیست قبولی های مقطع کارشناسی ارشد

--------------------------------------------------------------------------