نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه مهندسی عمران

گروه مهندسی عمران


 

آشنایی با گروه مهندسی عمران

سال تأسیس

تعداد دانشجویان در حال تحصیل نفر

تعداد فارغ التحصیل نفر

رشته های تحصیلی:

                 ۱- مهندسی عمران از سال  ( ورودی)

                 2- مهندسی عمران- سازه (کارشناسی ارشد) از سال  ( ورودی)                 

       3- مهندسی عمران- ژئوتکنیک (گارشناسی ارشد) از سال  ( ورودی)

       4- مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی (کارشناسی ارشد) از سال  ( ورودی)

 

مدیر گروه: سلمان پوراسماعیل

رشته: مهندسی عمران- هیدرولیک

مرتبه هیأت علمی: استادیار پایه 

ایمیل: 

 
 

   تماس با گروه:

 

محل دفتر گروه

تلفن

ایمیل مدیر گروه

ساختمان علوم انسانی ۱

طبقه همکف

اتاق 

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

داخلی 


 

 

  دانلودها:

                سرفصل مصوب دروس

                برنامه پیشنهادی در ۸ نیمسال

                چارت درسی

                فلوچارت درسی

                نفرات برتر تحصیلی در هر نیمسال

                لیست قبولی های مقطع کارشناسی ارشد

--------------------------------------------------------------------------