نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه مهندسی مکانیک

گروه مهندسی مکانیک


 

آشنایی با گروه مهندسی مکانیک

سال تأسیس

تعداد دانشجویان در حال تحصیل نفر

تعداد فارغ التحصیل نفر

رشته های تحصیلی:

                 ۱- مهندسی مکانیک از سال  ( ورودی)

 

مدیر گروه: ساناز جعفری

رشته: مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

مرتبه هیأت علمی: استادیار پایه 

ایمیل: 

 
 

   تماس با گروه:

 

محل دفتر گروه

تلفن

ایمیل مدیر گروه

ساختمان علوم انسانی ۱

طبقه همکف

اتاق 

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

داخلی 


 

 

  دانلودها:

                سرفصل مصوب دروس

                برنامه پیشنهادی در ۸ نیمسال

                چارت درسی

                فلوچارت درسی

                نفرات برتر تحصیلی در هر نیمسال

                لیست قبولی های مقطع کارشناسی ارشد

--------------------------------------------------------------------------