دانشکده فنی و مهندسی

تاریخچه دانشکده فنی و مهندسی

 

سال تأسیس: 1390

تعداد دانشجویان در حال تحصیل1561 دانشجوی کارشناسی و 135 دانشجوی کارشناسی ارشد

تعداد فارغ التحصیل-- نفر

روسای قبلی دانشکده

ریاست این دانشکده از ابتدای تأسیس به صورت مشترک برای دو دانشکده فنی و علوم پایه بود. جداسازی دو دانشکده در شهریور ماه 1397 انجام شده و رسما فعالیت دانشکده فنی و مهندسی از این تاریخ شروع شد. پست های ریاست دانشکده در این سال در ادامه آمده است:

عکس

نام رئیس

رشته

مدرک

زمان تصدی

معاون دانشکده

حسن محمدی پیروز

مهندسی برق

دکتری

1399 تا کنون 

 

مهدی ادیبی

مهندسی عمران

دکتری

1397-1399

دکتر مهدی بیات

محسن کیان

ریاضی

دکتری

1394-1397

دکتر گرمرودی

علی اکبر یحیی آبادی

مهندسی عمران

دکتری

1392-1394

دکتر محسن کیان

امید رضا دهقان

ریاضی

دکتری

1389-1392

دکتر محسن کیان

 

 

رشته های تحصیلی:

نام رشته

گرایش

مقطع

تاسیس

تعداد دانشجو

تعداد هیات علمی

نام مدیر گروه

مهندسی برق

-

کارشناسی

1390

259

6

دکتر علی خزائی

مخابرات سیستم

ارشد

1397

5

مهندسی شیمی

-

کارشناسی

1394

233

6

دکتر مرتضی اسفندیاری

مهندسی صنایع

-

کارشناسی

1384

150

6

دکتر حسین کریمی

بهینه سازی

ارشد

1390

33

مهندسی عمران

-

کارشناسی

1386

272

13

دکتر صادق گریوانی

سازه

ارشد

1390

 

ژئوتکنیک

ارشد

1390

 

آب و ...

ارشد

1397

 

مهندسی کامپیوتر

-

کارشناسی

1384

224

7

دکتر آزاده سلطانی

نرم افزار

ارشد

1397

8

مهندسی مکانیک

-

کارشناسی

1394

263

5

دکتر ساناز جعفری

مهندسی نقشه برداری

-

کارشناسی

1392

160

2

مهندس سید قاسم رستمی